Ordinær Generalforsamling 2021

23-03-2021: Nyt mødested - ny indkaldelse udsendt.

 

19-03-2021: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E/F Kastaniecentret (8-560)

 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes §5, som afholdes

 

onsdag den 28. april 2021, kl. 19:00

I porten ved Hvidovrevej 350A

2650 Hvidovre

(Mødet afholdes udendørs, tag evt. selv klapstol med)

 

Vi kender ikke på nuværende tidspunkt de Covid-19 samfundsrestriktioner, der vil gælde på mødetidspunktet, hvad angår forsamlingsforbud.

 

Generalforsamlingen vil kun blive afholdt som indkaldt, hvis de på mødetidspunktet gældende myndighedskrav kan respekteres. Det kan f.eks. blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 1 person pr. ejerlejlighed.

 

Vi opfordrer til at flest muligt afgiver fuldmagt til bestyrelsesformanden eller et bestyrelsesmedlem.

 

Vi opfordrer alle til at holde sig orienteret om mødets afholdelse på Ejerforeningens hjemmeside, ef.kastaniecentret.dk/GF2021, og i udsendte e-mail.

 

 

Mødets dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forslag
  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Forslag fra medlemmerne
 5. Forelæggelse og godkendelse af budget
 6. Valg af formand for bestyrelsen. Niels Steffensen er på valg.
 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Frank Rasmussen og Sebastian Lindenskov er på valg.
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 

 

Bilag:

- Bestyrelsens beretning

- Årsregnskab for 2020

- Forslag med bilag

- Budgetforslag for 2021