Affald

I fortsættelse af beslutning på Ejerforeningen Kastaniecentrets generalforsamling har bestyrelsen fastsat nedenstående regler, som vi beder alle efterleve. Udlejere bedes sikre, at deres lejere er fuldt informeret om reglerne.

Erhvervslejligheder:

En erhvervsejer/erhvervslejer skal indgå særskilt aftale med renovatør og bestyrelsen om affaldshåndtering.

Privatlejligheder:

Der er indrettet et affaldsrum i Centerforeningens træskur ved SuperBrugsen, som kan benyttes til private beboeres affald. Der er opstillet affaldscontainere i affaldsrummet, og der er en lille niche til småt storskrald. Ejerne betaler omkostningerne, der opkræves af Ejerforeningen Kastaniecentret, med 1 andel pr. beboelse.

Vi har et fælles ansvar for at holde rummet rent og ryddeligt. Der står en kost og en skovl lige indenfor døren!

Alle ejere har fået udleveret en nøgle til skuret. Nøglen må ikke kopieres. Bortkommer nøglen, henvender du dig til bestyrelsen. Du bliver så opkrævet omkostninger til omlægning af låsesystemet. Når du sælger din lejlighed, skal du videregive nøglen til den nye ejer. Hvis du er lejer, skal du aflevere nøglen til din udlejer.

Sorter affaldet sådant:

Klik på links for at få en uddybende sorteringsvejledning

Containere i affaldsrummet:
Containere ved SuperBrugsen på Ketilstorp Allé:
Tøjaffald:
  • Brug ikke affaldsrummet. Aflever brugt tøj i nærmeste genbrugsbutik eller tøjcontainer, eller evt. på genbrugspladsen
  • Farligt affald:
  • Alt miljøfarligt affald - afleveres på Apoteket, til miljøbilen eller genbrugspladsen.
  • Batterier kan dog afleveres i den boks, der er opsat i affaldsrummet.
  • Småt Storskrald:
    Andet Storskrald:

    Andet: