Håndtering af Akut Skade

En akut skade er en skade på vores ejendom eller dens installationer, som skal håndteres hurtigt for at skaden ikke udvikler sig, eller at der opstår fare for personer, dyr og ting. 
Eksempler på akutte skader kan være sprungne vandrør, nedsivende vand gennem loftet, stormskader på tag, facade eller vinduer, defekt belysning, svigtende varmeforsyning etc.

Hvad gør du?

OBS: Hvis skaden hører under din egen vedligeholdelsespligt som lejlighedsejer, tilkalder du evt. selv en håndværker og betaler denne.

  1. Stop skaden
  2. Tilkald hjælp
  3. Forsikringsanmeldelse
  4. Reparation

1. Stop skaden:

2. Tilkald hjælp:

Vær opmærksom på Ejerforeningens vedtægter, hvad  angår ansvar for (og dermed betaling af) vedligeholdelse og reparation, der ikke er et fællesanliggende.

3. Forsikringsanmeldelse:

Nogle skader er dækket af din egen eller ejendommens forsikring. Overvej, om skaden skal anmeldes til forsikringen.

4. Reparation: