Varme / varmt vand

Læs dette først

Der gælder disse principper for styring af varmeanlægget.

Tips hvis din radiator ikke vil varme

Vil en radiator ikke varme? Så se disse tips.De to første kan du selv forsøge med på egen risiko. De fire mest oplagte årsager er:

  1. Der er luft i rørene. Dette problem klares ved at bruge udluftningsventilen, der sidder på radiatoren. Den løsnes lidt (pas på vandsprut), og når vandet kommer i en tynd stråle, lukkes ventilen.
  2. Der er en termostatventil på radiatoren, og ventilen "hænger". Prøv at åbne og lukke hurtigt for termostaten et par gange. Prøv at banke lidt på det rør, hvor termostaten sidder. Hjælper det ikke, kan du bruge en umbrako-nøgle og tage det runde sort-hvide håndgreb ("termostathovedet") af. På nye termostater er det ikke nødvendigt at bruge en umbrako-nøgle, da termostathovedet sidder fast med en bajonetfatning og kan pilles af ved at dreje på en ring. Da kommer en pal til syne. Denne pal skal springe ud i yderste stilling, når radiatorhåndgrebet er fjernes. Den skal kunne trykkes lidt ind, og virke hårdt fjedrende. Hvis den ikke gør det, kan man prøve at lirke ved den med en tang eller slå vinkelret og MEGET blødt på spidsen af den. Det kan også hjælpe at banke mod røret. Hjælper det ikke, kan man skrue på noget, der ligner en messingmøtrik, hvorved palen bliver helt fri. Der vil løbe nogle få dråber vand ud, lige imens man skruer møtrikken af. Man skal blot fortsætte med at skrue møtrikken af, så stopper drypperiet. Der kan være nogle kalkaflejringer på palen, som hindrer den i at bevæge sig frit. Efter at de er skrabet af, kan man montere det hele igen, hvorpå termostaten burde virke.
  3. Der er lukket for varmen i ejendommen. Dette er helt normalt i det sene forår, sommerperioden og det tidlige efterår.
  4. Der er for lidt vand på anlægget. (Styres af varmemesteren)

Varmemester:

Niels Steffensen, Hvidovrevej 350E 1. tv. 53 81 75 91 / subst. Frank Rasmussen, Hvidovrevej 350C st.th.

Varmemester kan normalt kontaktes mellem kl. 8-20.