Fællesarealer

Parkeringsplads

Vi har P- plads fælles med butikkerne på Centerforeningens område (SuperBrugsen, ALDI m.v.). Det er ikke muligt at anvise særskilt P-plads til ejerne af beboelseslejligheder, men normalt er der masser af p-pladser i området ud for lejlighederne.

Grønne arealer

Det grønne areal vest for vores ejendom kan benyttes af alle, med respekt for de nærmestboende. Man kan efter aftale med bestyrelsen eventuelt aftale et udvidet, reserveret privat brug til f.eks. en sammenkomst. Der må ikke slås festtelte op uden aftale med bestyrelsen.

Cykelskure

Vi har 2 cykelskure. Der er begrænset plads i skurene, så vi henstiller til alle om ikke at benytte skurene til oplagsplads for knallerter, barnevogne, cykler, der ikke er i køreklar stand m.v.