Kælderrum

Beliggenheden af evt. kælderrum tilhørende de enkelte ejerlejligheder kan ses af den tinglyste lejlighedsfortegnelse, der går forud for eventuelt påskrevne numre på de enkelte rum.

Du kan finde lejlighedsfortegnelsen under menupunktet "Lejligheder".