Vedligeholdelse

Akut skade

Hvis du oplever et pludseligt opstået problem, der skal løses straks, så tryk på redningskransen til højre på siden og læs mere. Disse opgaver har den absolut højeste prioritet, og der vil hurtigst muligt blive sat ind for at løse problemet

Nødvendige og akutte opgaver vil blive igangsat af den driftsansvarlige, eventuelt efter dialog med bestyrelsen. Der afsættes i hvert års budget en pæn sum penge til denne opgavetype, hvor udgifterne ikke kan forudses.

Løbende vedligeholdelse

Det er bestyrelsens ansvar, at Ejerforeningens ejendom holdes i god stand. Til at hjælpe med det, udarbejdes der med 3-5 års mellemrum en vedligeholdelsesrapport, som indeholder anbefalinger til vedligeholdelsesopgaver i de kommende år.

--> Klik for at læse den seneste vedligeholdelsesrapport (2021 - MMAKE).

Vedligeholdelsesopgaver, der ikke er akut nødvendige, vil bestyrelsen forelægge til generalforsamlingens godkendelse.

 

Hvis det bliver nødvendigt at udføre opgaver, der ikke er budgetdækning til, kan Bestyrelsen disponere over Grundfonden, og/eller opkræve ekstra fællesbidrag efter reglerne i vedtægterne.