Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:

Bestyrelsen har fordelt arbejdsopgaverne imellem sig. Det kan du læse om ved at klikke her.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møder så ofte, der er anledning til det. Typisk 4-6 møder årligt. Der udarbejdes mødereferater.

Referater for møderne siden den seneste ordinære generalforsamling kan ses via links herunder. Eventuelle personfølsomme sager eller oplysninger er udeladt.