Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møder så ofte, der er anledning til det. Typisk 4-6 møder årligt. Der udarbejdes mødereferater.

Referater for møderne siden den seneste ordinære generalforsamling kan ses via links herunder. Eventuelle personfølsomme sager eller oplysninger er udeladt. Der udsendes information om mødets afholdelse på mail til alle de ejere, der har tilmeldt sig digital post (email).

Næste møde afholdes: