Ejerforeningen Kastaniecentret

Ejerforeningen

I denne sektion får du informationer om ejerforeningen og dens virke.

Ifølge Ejerforeningens vedtægter er dens formål at "varetage medlemmernes interesser som lejlighedsejere, herunder sørge for opretholdelse af en god vedligeholdelsestilstand af ejendommen."

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse, og Administrator tager sig af alle administrative opgaver samt kommunikation med foreningens medlemmer.

Ejerforeningens højeste myndighed er Generalforsamlingen.

<- Vælg emne i menuen til venstre!