Ordensregler

Ejerforeningen Kastaniecentret har p.t. ingen nedskrevne ordensregler, ud over hvad man kan læse i vedtægterne.

Alle opfordres derfor til at udvise hensyn til hinanden og bruge almindelig fornuft.

Der arbejdes på at fremlægge ordensregler til vedtagelse på næste ordinære generalforsamling.