Ordensregler

Ejerforeningen Kastaniecentret har på den ordinære generalforsamling 28. april 2021 vedtaget denne husorden .