Ordensregler

Ejerforeningen Kastaniecentret har på den ordinære generalforsamling 25. juni 2020 vedtaget denne husorden .